McSmart
Dé groothandel voor smartshops

Privacyverklaring McSmart

1 juli 2019

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. 

McSmart acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. 

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Dit alles op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wet WBG) 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij: · onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring; · onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; · u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken.in gevallen waarin uw toestemming is vereist; · passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; · uw recht respecteren om (onder andere) uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

McSmart is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.mcsmart.com. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met McSmart.

Afhandelen bestelling 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling netjes af te kunnen handelen. Wij geven uw persoonsgegevens o.a. door aan onze bezorgdienst om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Voor het bevestigen en afhandelen van uw bestelling gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, naw-gegevens, geslacht en betalingsgegevens. Dit doen wij omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst die wij met u hebben uit te voeren (als u zelf de klant bent) of omdat het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen en dat van de organisatie waarvoor u werkt (als u een werknemer bent van de klant). Deze gerechtvaardigde

belangen zijn het kunnen afhandelen en administreren van de bestelling en betalingstransacties. Persoonsgegevens (zoals uw naam) op de factuur bewaren wij om te voldoen aan op ons rustende wettelijke verplichtingen.

Bepaalde persoonsgegevens vragen wij verplicht in te vullen, deze zijn nodig om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren en om te voldoen aan op ons rustende wettelijke verplichtingen. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht, gedurende zeven jaar.

Verstrekken aan derden 

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Het gaat om de volgende bedrijven:

– Postbezorgers. Om uw bestelling te kunnen laten afleveren gebruiken wij postbezorgers.

– Boekhouder/accountant. De facturen verstrekken wij aan onze boekhouder/account.

– [etc] Autoriteiten wanneer wij om specifieke informatie gevraagd wordt, bijvoorbeeld een bank. 

Uw account Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

In uw account verwerken wij uw betalingsgegevens, e-mailadres, naw-gegevens, factuuradres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum. Dit doen wij omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst die wij met u hebben uit te voeren (als u zelf de klant bent) of omdat het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen en dat van de organisatie waarvoor u werkt (als u een werknemer bent van de klant). Deze gerechtvaardigde belangen zijn het kunnen aanbieden en registreren van uw account. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft. Bepaalde persoonsgegevens vragen wij verplicht in te vullen, deze zijn nodig om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt. Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier en Nieuwsbrief 

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, factuuradres, geslacht, naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. 

Dit doen wij omdat het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen en die van u of de organisatie waarvoor u werkt. Die belangen zijn het kunnen communiceren met u over uw bericht. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Reclame Wij willen u graag benaderen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij: · per telefoon Dit doen wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen om een commerciële relatie met u te onderhouden.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. 

Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. 

Wij zorgen steeds dat we aan de wettelijke voorschriften voldoen. 

We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u apart op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door een melding op de website of door u een email te sturen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt onder andere de volgende rechten: · uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen · inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben · het laten rectificeren van persoonsgegevens · het laten beperken van uw persoonsgegevens

· het laten verwijderen van persoonsgegevens · intrekken van toestemming voor de toekomst · voor gegevens die u zelf hebt aangeleverd of wanneer deze door u zijn aangemaakt, en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op uw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen

· bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Aan de hand van verificatievragen zorgen wij ervoor dat wij er zeker van zijn dat we met wie wij spreken. 

In sommige gevallen kunnen wij uw verzoek weigeren, dit zullen wij toelichten.

Klacht indienen 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens McSmart 

Email: info@mcsmart.com

McSmart
Verzending

Verzending

Bij McSmart is het bestellen in kleine aantallen mogelijk. Daarbij worden alle orders boven de €200,- binnen Nederland gratis verzonden.

Betaling

Betalen

Betalingen vinden plaats op factuur of op vooruit betaling. Neem hiervoor contact op met uw account manager.

Versgarantie

Versgarantie

Op alle versproducten hanteert McSmart een versgarantie. Dit houdt in dat je gegarandeerd verse producten toegestuurd krijgt.